Våre beste tips ved fornyelse av forsikringer

Etter mange år med lave forsikringspremier i Norge, har prisene siden begynnelsen av 2020 økt dramatisk. I tillegg har forsikringsselskapene redusert sin risikoappetitt. Dette fører til at vilkårene blir dårligere for kundene og at maksimal dekning blir lavere. For næringsdrivende kan dette være problematisk. Vi gir våre 5 beste tips i forbindelse med fornyelse av forsikringer i et tøffere marked.

Vurder forsikringsbehovet årlig
Forsikring er i de fleste tilfeller frivillig. Kommersielle hensyn tilsier likevel at det er smart å kjøpe de forsikringsdekningene virksomheten har bruk for. Enkelt forklart, bør næringsdrivende forsikre tre områder: Egne verdier, egne ansatte og egen aktivitet. Hvilke forsikringer en virksomhet har bruk for vil avhenge av en rekke faktorer, og svaret vil kunne variere for ulike virksomheter, også innenfor samme bransje. Endringer i samfunnet, markedet, aktiviteten og størrelsen til selskapet gjør at også behovet for forsikringsdekninger endrer seg løpende. Virksomheten bør derfor årlig vurdere de endringene som har vært det siste året, i stedet for å fornye forsikringene år etter år, uten endringer.

Sjekk at forsikringen dekker det du har behov for
I et forsikringsmarked som stadig blir hardere, er det tilsvarende like viktig å være bevisst på at forsikringene man kjøper, faktisk dekker det behovet man har. Et relevant spørsmål er om standardvilkåret til forsikringsselskapet er godt nok for din virksomhet. Ofte er det ikke det, I alle fall ikke om det oppstår en skade. Det vil altså ikke hjelpe å kjøpe en ny forsikring, dersom den egentlig ikke dekker det gjeldende behovet. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hva den faktisk dekker, sett i forhold til hva den bør dekke.

Søk bistand
De færreste virksomheter har ekspertise på forsikring. Vi anbefaler derfor å søke hjelp fra noen som innehar nødvendig kompetanse på området. Bruk anledningen til å få avklart om virksomheten har nødvendige forsikringer, og om forsikringene dekker det de er ment å dekke. Forsikringsselskapet vil være naturlig å spørre, men det er ikke alltid forsikringsselskapet har anledning til å sette seg grundig inn i det faktiske behovet hos alle kunder. I direkte dialog med forsikringsselskapet, er det heller ikke alltid man kommer så mye lenger enn å få tilbud om forsikringsselskapets standardvilkår. Vi anbefaler derfor å søke bistand.

Involver styret
Sett forsikring på agendaen til styret. Involver styret, slik at man får en prinsipiell debatt om virksomhetens forsikringsstrategi. Det er i en slik debatt viktig å løsrive spørsmålet om behov for forsikring fra en samtidig debatt om kostnader. Behovet bør avklares først, og deretter bør man ta kommersielle hensyn i vurderingen av hva man vil gjøre med forsikringene. Styret kan komme i ansvar om virksomheten burde hatt en forsikring som ikke er på plass. Derfor er det viktig at styret er involvert i forsikringsstrategien, som er en naturlig del av selskapets risikohåndtering og compliance.

Vær tidlig ute
Til slutt vil vi anbefale å være tidlig ute med fornyelsen. Be om et fornyelsestilbud tidlig, slik at det er tid til å vurdere det før man bestemmer seg for om man skal gjennomføre et forsikringsanbud eller ikke. Et anbud tar tid, og det er derfor smart å sette av tilstrekkelig med tid til gjennomføring.

Ta kontakt med Advocator Advokatfirma for en uforpliktende samtale for å se om vi kan bistå din virksomhet i forkant av fornyelse av forsikringene. Advokat Kyrre Rørstad har mange års bakgrunn som autorisert forsikringsmegler, noe som har gitt bred erfaring med risikohåndtering, gjennomgang av forsikringsvilkår og -dekning, samt kontrakter.

 

Kyrre Rørstad

Advokat hos Advocator Advokatfirma AS