Testament – mulige fallgruver

Stadig flere velger å opprette testament. Noen ønsker å tilgodese samboer mer enn hva loven i dag sier, og familieforhold endrer seg slik at ønsket for hvem en vil tilgodese kan være ulikt fra det loven legger opp til. Det å opprette testament krever at en holder tungen beint i munnen, både hva gjelder innholdsmessige krav, formkrav og hvem som…