Selge bolig uten eiendomsmegler

Ønsker du å selge bolig uten å bruke eiendomsmegler kan du velge å selge via advokat. Dette er en problemstilling som blir relevant der du som selger allerede har funnet en kjøper. Dere er enig om det vesentlige som pris og overtakelse. Det kan også bli aktuelt der en velger å selge innad i familien, eller en ønsker å gjennomføre et makeskifte, med andre ord der en vil bytte bolig med en annen.

Dersom en velger å selge uten bruk av eiendomsmegler stiller stadig flere banker krav om at et slik salg gjøres via advokat. Dette har med hvitvaskingsreglene å gjøre, samt å sikre at selve oppgjøret blir gjennomført på en trygg måte og banken kan være sikker på at deres pant blir tinglyst hos Kartverket.

Et slikt oppdrag kalles gjerne et oppgjørsoppdrag. Oppgjørsoppdrag innebærer at advokaten utformer en kjøpekontrakt, et skjøte og et sikringsdokument. Det avholdes et kontraktsmøte mellom kjøper og selger, hvor en går igjennom kjøpekontrakten og alle dokumenter blir signert. Det er advokaten som sørger for å ha kontakt med bankene og at alt av dokument blir tinglyst i riktig rekkefølge.

Det er strenge regler for et oppgjørsoppdrag og hvilke rutiner som ligger rundt. Dette for å sikre at salgssummen blir håndtert på en forsvarlig måte. Alt dette er oppgaver advokaten er ansvarlig for.

Når skjøtet blir tinglyst utløser det som regel dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Slike utgifter sørger advokaten for at blir betalt ved at kjøpesummen innbetales inkludert omkostninger på en klientkonto. På den måten kan du som selger eller kjøper være sikker på at du slipper ekstra utgifter, og du kan forholde deg til den kontrakten dere har inngått.

Hver av dere vil motta en oppgjørsoppstilling før kjøpesummen betales ut, slik at dere under hele prosessen vil ha kontroll og oversikt over hvilke utgifter som er betalt og hvordan midlene blir håndtert.

Et oppgjørsoppdrag har varierende lengde, og er i hovedsak avhengig av når dere som parter ønsker overtakelse. Men det må påregnes noe tid i form av dokumentasjon som skal innhentes og postgang av sikringsdokument og skjøtet.

For å kunne utføre slike oppgjørsoppdrag må advokaten ha godkjenning fra Finanstilsynet og være registeret over advokater som har rett til å drive eiendomsmegling. Dette innebærer at advokaten har fullført opplæringen som er nødvendig og har tilstrekkelig med forsikringer. En slik tillatelse er en sikkerhet for deg for at oppgjøret blir utført på en tilfredsstillende måte.

Dersom du ønsker å selge bolig privat er det viktig at du forhører deg med banken om de stiller krav, og at du forsikrer deg at oppgjøret blir utført på en tilfredsstillende måte.