Permitteringsregler – og særregler som følge av coronavirus

Koronapandemien vil få konsekvenser for en rekke virksomheter, bedrifter og ansatte. Vi antar at det i den kommende perioden vil bli foretatt svært mange permitteringer.

I gjeldende koronasituasjon gjelder de vanlige permitteringsreglene som følger av de ulovfestede reglene om permittering. Reglene har sitt utspring i ulike tariffavtaler, og spesielt hovedavtalen mellom LO og NHO.

Permittering kan brukes når det foreligger en saklig grunn knyttet til bedriften og ikke den ansatte. Allerede på dette punkt viser det seg at permitteringsreglene ikke kan benyttes overfor én enkelt koronasyk ansatt. Dersom driften blir midlertidig forstyrret av ordremangel, delemangel eller andre praktiske arbeidshindringer, som for eksempel at det er for mange syke arbeidstakere, kan permittering vurderes.

Selv om drøftingsplikt med de tillitsvalgte kun er tariffestet og ikke lovfestet, anbefales uansett alle bedrifter å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte. Foretas en permittering, har de ansatte rett på lønn fra arbeidsgiver og deretter dagpenger fra det offentlige etter de vanlige reglene under permittering. Det er viktig å utforme et permitteringsvarsel på riktig måte.

Ansatte må kontakte NAV og søke dagpenger ved permittering.

Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager etter arbeidsmiljøloven § 15-3 [10]. Permitteringer som skyldes koronaviruset vurderer vi til å være uforutsett, og varselfristen er 2 dager.  Årsaken til varslingspliktens lengde oppgis i varselet om permittering. NAV vil ikke overprøve en slik forkortet varsling nå.

Arbeidsgiverperioden på de 15 første dagene gjelder fremdeles. NAV opplyser på sine hjemmesider at koronaviruset ikke defineres som «brann, ulykker eller naturomstendigheter», og det er derfor normal arbeidsgiverperiode på 15 dager som gjelder.

Vi reagerer på denne tolkningen, og håper at Regjerningen endrer denne bestemmelsen snarlig.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom det er behov for bistand i spørsmål vedrørende permitteringer.

Jahn Waage Aurdal

Advokat hos Advocator Advokatfirma AS