Ledelse i krisetid – «Fase 2» – Oversikt – Krisefokus

16. mars 2020 skrev vi om «Ledelse i krisetid». https://advocator.no/ledelse-i-krisetid/

En måned er gått siden regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronasmitte. Tiltakene har fremdeles massiv påvirkning på livene til privatpersoner og økonomien til bedrifter.

Den akutte fasen for de fleste bedrifter er over. Akuttfasen har vært svært hektisk for mange, og mange ledere har stått alene om å ta kritiske beslutninger for virksomheten og de ansatte.  Bedriften har skaffet seg oversikt over hvilke tiltak som har vært nødvendige å gjennomføre, og har også i noen grad planlagt for ulike alternativer fremover avhengig av markedsutsiktene i sektoren til den enkelte virksomhet.

Vi går nå over i det vi kaller «Fase 2», eller andre bølge av denne krisen. Denne fasen krever et annet krisefokus.

Daglig leders rolle i akuttfasen er svært viktig. Etter aksjeloven har daglig leder utvidede fullmakter dersom styrets beslutning ikke kan avventes. Styret skal imidlertid snarest underrettes om avgjørelsen, slik at styret kan fatte de nødvendige beslutninger av uvanlig art eller stor betydning.

En rekke beslutninger som daglig leder har tatt i akuttfasen krever normalt styrebehandling. Dersom daglig leder ikke fremlegger beslutningene for styret, har styret nå et ansvar for å kreve beslutningene fremlagt for seg. Styrets arbeid i overgangen til Fase 2 er derfor svært viktig.

Advocator skal i noen artikler se nærmere på bedriftenes og styrets arbeid i Fase 2.

Våre råd til bedriftens Fase 2 tiltak er:

1.       Status og evaluering

*  Styrets gjennomgang og evaluering av daglig leders tiltak i akuttfasen – styrevedtak.

*  Styret må holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.

*  Er regnskap og formuesforvaltning under kontroll?

2.       Kompensasjonsordninger

*  Kartlegg regjeringens kompensasjonsordninger og vurder om bedriften kan omfattes av noen av disse.

*  Har bedriften behov for ekstern bistand eller finnes ressursene internt?

3.       Struktur og retning videre

*  Korriger budsjetter.

*  Lag en struktur med plan og retningslinjer for styrets og daglig leders arbeid videre.

Planen kan, sett fra et juridisk perspektiv, i tillegg til de andre punktene som er omtalt over, f.eks inneholde følgende temaer:

–  Inndrivelse av utestående fordringer.

–  Kontraktsstatus og håndtering av kontraktsbrudd.

–  Permitteringer og utvelgelse.

–  Permitteringsstrategi og praktisering av permitteringer.

–  Når skal ledelsen vurdere oppsigelser?

–  Rekonstruksjonsplan og -forhandlinger?

 

Erfaringer vi har gjort oss så langt i denne krisen tilsier, nå mer enn noen gang, at det er viktig å søke juridisk bistand i forbindelse med de beslutninger som fattes. En lang rekke tiltak må besluttes innen rettslige rammer. Trår man feil kan kostnadene ved å komme i en rettslig tvist bli høye.

Har du som arbeidsgiver/ styret spørsmål knyttet til disse spørsmålene, ta gjerne uforpliktende kontakt med advokat Jahn W. Aurdal på tlf: 901 42 117, epost: jahn@advocator.no  eller advokat Birgitte E. Sætre på tlf: 926 34 281, epost: bs@advocator.no

Advokat MNA Jahn Waage Aurdal