Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Styreansvar

Trygg juridisk bistand
Advocator advokatfirma har lang erfaring med vurderinger av styreansvar.

Styret har en lang rekke plikter i forhold til forvaltingen og driften av selskapet.

Etter aksjeloven kan styret i et selskap bli erstatningsansvarlige for et tap som f.eks. en kreditor påføres.

Styreansvarssaker er bl.a aktuelt der:

• Et selskap har gått konkurs, og styret har utvist manglende kontroll med daglig leder

• Et selskap har fortsatt sin virksomhet etter at egenkapitalen har blitt lavere enn det som er forsvarlig

• Styret eller styremedlemmer har operert på feil side av lovverket

• Det er gitt lån til nærstående uten at generalforsamlingen har godkjent avtalen

• Aksjekapitalen ikke er innbetalt

Advokatene ved vårt kontor arbeider som bobestyrere i konkursbo, og har erfaring med rådgivning og prosedyre i slike saker. Vi kan vurdere om det er grunnlag for å holde et styre ansvarlig for et tap, eller bistå når et slikt krav skal imøtegås.

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M