Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Kontrakter

Trygg juridisk bistand
Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv og i forholdet mellom private.

 

Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv og i forholdet mellom private.

Kontraktsrett er et svært viktig fagområde for Advocator.

Vi bistår blant annet med:

• Utarbeidelse av kontrakter innen en lang rekke områder

• Tolkning og tvister knyttet til etablerte kontraktsforhold

• Vurdering og rådgiving i forhold til om kontrakter skal heves eller fastholdes.


Hvilke rettslig akseptable muligheter har den enkelte så til å løse konkrete problemstillinger i kontraktsforholdet? Muligheter som her blir vurdert, er blant annet reklamasjoner, hevning, fastholdelse, avkortning i vederlaget, tilbakeholdsrett, stansing, erstatningsansvar for ikke-oppfyllelse eller feil oppfyllelse.

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M