Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Kjøpsrettslige spørsmål

Trygg juridisk bistand
Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv og i forholdet mellom private.

Kjøpsretten omfatter i prinsippet alle typer kjøp og salg, og kan omfatte løsøregjenstander, fast eiendom, skip og biler m.m.

Mange kjøpsrettslige transaksjoner har egne lovreguleringer:

• Kjøp og salg av fast eiendom reguleres av avhendingsloven

• Kjøp av løsøregjenstander reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven

• Kjøp av tjenester kan f.eks. reguleres av håndverkertjenesteloven

Vi hjelper deg med å velge riktig lov, og gir råd om hvilke muligheter du har til å sikre dine rettigheter i den aktuelle situasjonen.

Spørsmål som vanligvis oppstår er om avtalen skal heves, om du har rett på erstatning, prisavslag eller oppfyllelse, m.m.

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M