Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Rettshjelpforsikring

Trygg juridisk bistand
Når det oppstår en skade er skadevolder ofte forsikret.

Det er viktig å undersøke om det foreligger en forsikring som dekker skaden.

Det kan oppstå tvist med forsikringsselskapet om en forsikringsutbetaling, og det kan være behov for vurdere om selskapet har vurdert forsikringssaken på riktig måte.

Et forsikringsspørsmål som det er viktig å kjenne til er muligheten for å få tilnærmet gratis advokathjelp. I mange tilfeller vil tvisten dekkes av forsikringer som du allerede har tegnet, som f.eks villaforsikring, innboforsikring, hytteforsikring, landbruksforsikring, m.v.

Rettshjelpsforsikringen, eller rettshjelpsdekningen, har ulike vilkår, og vårt kontor kan bistå med undersøkelser av om kostnadene til advokat dekkes av en slik forsikring.

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M