Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Erstatningskrav

Trygg juridisk bistand
Advocator bistår både næringsliv og private i forhold til erstatningsansvar og erstatningsrett.

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår både i og utenfor kontraktsforhold.

Krav om erstatning kan fremsettes i en rekke sammenhenger, eksempelvis:

• I forbindelse med mangler etter avhendingsloven

• I arbeidstvister

• Dersom et bygg eller person er påført en skade

• I anledning et mislighold i anledning et kjøp

• I naboforhold

En advokat fra vårt firma kan bistå med vurderinger i forhold til om våre klienter har krav på erstatning, eller imøtegå eventuelle ansvarssaker.

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M