Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Kontrakt/Erstatning

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Vi har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Kontraktsrett er et svært viktig fagområde for våre advokater. Vi bistår med utarbeidelse av kontrakter på en lang rekke områder. Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv, og i forholdet mellom private.

Vi arbeider også med tolkning og tvister knyttet til etablerte kontraktsforhold. Vi vurderer og gir råd i forhold til om kontrakter skal heves eller fastholdes. Og hvilke rettslig akseptable muligheter har den enkelte til å løse konkrete problemstillinger i kontraktsforholdet?

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår både i og utenfor kontraktsforhold. En advokat fra vårt firma kan bistå med vurderinger i forhold til om våre klienter har krav på erstatning, eller imøtegå eventuelle ansvarssaker.

Eksempler på fagområder innen kontraktsrett/ erstatningsrett:

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M