Våre advokater har lang erfaring innen styreansvar.

Styret har en rekke plikter i forhold til forvaltningen og driften av selskapet.

Etter aksjeloven kan styret i et selskap bli erstatningsansvarlig for et tap som eksempelvis en kreditor påføres.

Styreansvarssaker er bl.a aktuelt der:

  • Et selskap har gått konkurs, og styret har utvist manglende kontroll med daglig leder
  • Et selskap har fortsatt sin virksomhet etter at egenkapitalen har blitt lavere enn det som er forsvarlig
  • Styret eller styremedlemmer har operert i strid med lovverket
  • Det er gitt lån til nærstående uten at generalforsamligen har godkjent avtalen
  • Aksjekapitalen ikke er innbetalt

Advokatene ved vårt kontor arbeider som bobestyrere i konkursbo, og har erfaring med rådgivning og prosedyre i saker vedrørende styreansvar. Vi kan vurdere om det er grunnlag for å holde et styre ansvarlig for et tap, eller bistå når et slikt krav skal imøtegås.