Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv og i forholdet mellom private.

Vi har bred erfaring innen ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige problemstillinger.

Vi bistår blant annet med:

  • Utarbeidelse av kontrakter innen en rekke områder
  • Tolkning og tvisteløsning knyttet til etablerte kontraktsforhold
  • Vurdering og rådgivning i forhold til om kontrakter skal heves eller fastholdes

Vi bistår også med å vurdere hvilke rettslig akseptable muligheter våre klienter har til å løse konkrete problemstillinger i kontraktsforholdet. Muligheter som her blir vurdert, er blant annet reklamasjoner, heving, fastholdelse, avkortning i vederlaget, tilbakeholdsrett, stansing, erstatningsansvar for ikke-oppfyllelse eller feil oppfyllelse, m.m.