Kjøpsrettslige spørsmål

Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv og i forholdet mellom private.

Kjøpsretten omfatter i prinsippet alle typer kjøp og salg, og kan omfatte løsøregjenstander, fast eiendom, skip og biler m.m.

Mange kjøpsrettslige transaksjoner har egne lovreguleringer, eksempelvis:

  • Kjøp og salg av fast eiendom reguleres av avhendingsloven
  • Kjøp av løsøregjenstander reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven
  • Kjøp av tjenester reguleres av håndverkertjenesteloven

Vi hjelper deg med å undersøke hvilke muligheter du har til å sikre dine rettigheter i den aktuelle situasjonen og ut i fra aktuelt regelverk.

Spørsmål som vanligvis oppstår er om avtalen skal heves, om du har rett på erstatning, prisavslag eller oppfyllelse, m.m.