Erstatningskrav

Advocator bistår både næringsliv og private i forhold til erstatningsansvar og erstatningsrett.

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår både i og utenfor kontraktsforhold.

Krav om erstatning kan oppstå i en rekke sammenhenger, eksempelvis:

  • I forbindelse med mangler etter avhendingsloven
  • I arbeidstvister
  • Dersom et bygg eller en person er påført en skade
  • I anledning et mislighold ved kjøp
  • I naboforhold

En advokat fra vårt firma kan bistå med vurderinger i forhold til om våre klienter har krav på erstatning, utmåling av erstatningskrav og imøtegå eventuelle ansvarssaker.