Kontrakt/ Erstatning

Vi har bred erfaring innen ulike kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen næringslivet og i forholdet mellom private.

Våre advokater arbeider kontinuerlig med kontraktsrett, og har dyp innsikt i både norsk og internasjonal kontraktsrett. Kontoret bistår både privatpersoner og bedrifter, og vi bistår i alle faser av kontraktsprosessen.

Vi bistår blant annet med utarbeidelse av kontrakter innen en rekke områder.

Vi arbeider også med tolkning og tvisteløsning knyttet til etablerte kontraktsforhold. Vi vurderer og gir råd i forhold til om kontrakter skal heves eller fastholdes, og hvilke rettslig akseptable muligheter kontraktsparter har til å løse konkrete problemstillinger i kontraktsforholdet.

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår både i og utenfor kontraktsforhold, samt i forholdet mellom private og i næringslivet.

Dersom du er påført en personskade, eller er påført et tap som følge av kontraktsbrudd, kan våre advokater bistå ved fremsettelse av et erstatningskrav. Vårt kontor har solid erfaring innen erstatningsrett, og vi bistår både private og bedrifter med å gi råd vedrørende om våre klienter har krav på erstatning, utmåling av erstatningskrav og å imøtegå eventuelle ansvarssaker.