Forsikring

Vi har ekspertise innen forsikring for næringslivet. Vi bistår med vurdering av gjeldende forsikringer sammenlignet med behovet for forsikring.

Ved kontraktsinngåelse, vil du påta deg rettigheter og forpliktelser. Noe av ansvaret du påtar deg kan du forsikre deg mot, men ikke alt. Vi bistår med kontraktsutforminger og gjennomganger av kontrakter slik at du blir bevisst på hvilket ansvar du påtar deg og hvordan du kan håndtere risikoen for uønskede hendelser.

Våre advokater tilbyr også bistand i forbindelse med skader.

Vi har lang erfaring med alt innen ansvarsforsikringer for næringslivet, herunder styreansvar, bedriftsansvar, produktansvar, profesjonsansvar, miljøansvar, kriminalitetsforsikringer, cyberforsikringer.