Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Nabolov

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til uenigheter mellom naboer.

Advocator har behandlet en rekke saker etter grannelovas (nabolovens) bestemmelser.

Naboloven regulerer blant annet hva man må finne seg i fra naboen når det gjelder høyde på trær, støy, rystelser fra virksomhet m.m.

Loven setter grenser for hva man kan utsette sine naboer for.

Loven forbyr også det som er til urimelig eller unødig skade, ulempe eller fare for naboen.

Problemet i nabokonflikter er ofte å avgjøre hva som er en urimelig skade eller ulempe. Der kan vi hjelpe.

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M