Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Entreprise

Trygg juridisk bistand
Vi representerer byggherrer og entreprenører innen entreprise.

Advocator representerer regelmessig både byggherrer og entreprenører i entreprisesaker.

Våre advokater er involvert i prosesser fra inngåelse av kontrakter, valg av standardkontrakter, tolkningsspørsmål, saksbehandling underveis i kontraktsforholdet og rettslig behandling av entreprisesaker.
Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M