Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til veirett.

Har eiendommen min veirett? Hvor går veien? Har jeg rett til å kjøre på stien? Er naboens veirett kun for han eller hun personlig, eller følger veiretten eiendommen? Kan jeg få veirett over naboens eiendom? Kan jeg få endret veiretten til naboen?

Vi kan hjelpe deg med slike spørsmål.