Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til sameieloven.

Advocator kan gi advokathjelp når sameieres rettigheter og plikter, faktisk og juridisk skal fastslås.

Fast eiendom og løsøre kan eies av flere. Slike sameier er svært vanlige. Sameie kan oppstå mellom samboere, ektefeller, søsken, naboer, arvinger, m.v.

Det er vanlig at eierne har den samme retten til tingen, og at hver enkelt kan utøve den rådigheten som en eneeier normalt ville hatt. Dette utgangspunktet begrenses av at man må ta hensyn til at andre eier den samme tingen.

Sameieloven har bestemmelser om:

  • Stiftelse av sameier
  • Faktisk og juridisk rådighet for den enkelte sameier
  • Organisering av sameier
  • Opphør av sameieforhold