Oppføring av ny bolig

Advokatfirmaet har lang og bred erfaring i problemstillinger knyttet til oppføring av bolig.

Bustadoppføringslova gjelder avtaler mellom en entreprenør (utbygger) og en forbruker om oppføring av ny bolig. Altså avtale mellom selger og kjøper.

Både som selger og kjøper er det viktig å inngå en god skriftlig kontrakt som regulerer de fleste problemstillinger som kan oppstå i ett byggeprosjekt. Dette er typisk tidsfrister for ferdigstillelse, kjøpers muligheter for endringer og tilvalg evt. tidsfrister for dette, konsekvens av endringer med tanke på ferdigstillelse og pris. Skal kjøper stå for en del av arbeidet selv? I så fall kan det være viktig å regulere tidsfrister mv.

Sørg for å få på plass garanti i tide. Etter bustadoppføringsloven skal slik garanti på plass senest når byggearbeidene starter. Garantien skal også gjelde etter overtagelse og nedtrappes frem til den kan fristilles fem år etter at eiendommen er overtatt av forbruker.

Under byggearbeidene bør kjøper særlig være oppmerksom på om entreprenøren følger fremdriften. Er delfaktura i henhold til fremdrift og betalingsplan?

Ved overtagelsen må kjøper også være oppmerksom på at boligen er i henhold til det som er bestilt. Noter alle forhold i overtagelsesprotokollen. I noen tilfeller foreligger det mangler i en slik utstrekning at det er rimelig for kjøper å nekte overtakelse i påvente av at selger retter og ferdigstiller.

Kontakt oss, så skal vi gi gode råd og bistå ved spørsmål eller problemer underveis i byggingen eller ved overtagelsen.