Nabolov

Advokatfirmaet har god innsikt i ulike problemstillinger knyttet til uenigheter mellom naboer.

Advocator har behandlet en rekke saker etter grannelovas (nabolovens) bestemmelser.

Naboloven regulerer blant annet hva man må finne seg i fra naboen når det gjelder høyde på trær, støy, rystelser fra virksomhet m.m.

En problemstilling som stadig blir mer aktuell er hvilke regler som gjelder når vann / overvann kommer inn på din eiendom fra naboen.

Loven setter grenser for hva man kan utsette sine naboer for.

Loven forbyr også det som er til urimelig eller unødig skade, ulempe eller fare for naboen.

Problemet i nabokonflikter er ofte å avgjøre hva som er en urimelig skade eller ulempe. Her har vi god kunnskap og erfaring og kan hjelpe deg videre i din sak.