Mangler / feil

Advokatfirmaet har svært god innsikt i de mange ulike problemstillingene knyttet til feil og skader ved fast eiendom.
Advocator har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til skader og feil ved fast eiendom.

Typisk gjelder dette en kjøp/salgsituasjon av brukt bolig der kjøper etter overtagelse avdekker skader på boligen som selger ikke har opplyst om. Det kan dreie seg om skader som selger har hatt kunnskap om, men ikke informert om, eller skader som har vært helt ukjent for selger – skjulte mangler. Slike forhold reguleres av avhendingsloven.

Eksempler på slike feil og skader kan være rotteproblematikk, fukt- og kondensskader, arealavvik, manglende kommunal godkjenning, uriktige opplysninger om felleskostnader m.m.

Mange selgere tegner eierskifteforsikring, og krav om erstatning og prisavslag rettes ofte direkte til forsikringsselskapet. Kjøper på sin side har ofte dekning for deler av sine kostander til takst og advokat gjennom sin egen boligforsikring.

Har du mistanke om at det er mangler eller problemer ved eiendommen eller leiligheten du har kjøpt? Da er det viktig å ta de riktige valgene vedrørende reklamasjoner, valg av takstmenn, utredning av problemene, m.m.

Har du allerede fått avslag fra NCL eller Protector? Vi kan vi hjelpe deg videre. Vi behandler hvert år et høyt antall slike reklamasjonssaker enten på vegne av kjøper eller selger.

Våre advokater er regelmessig også engasjert i saker knyttet til bustadoppføringslova, dette gjelder kjøp og salg av helt ny bolig eller bolig under oppføring.

Typisk bistår vi kjøper dersom selger er forsinket med sin leveranse av den nye boligen eller dersom der er feil og skader på boligen selger ønsker å overlevere kjøper.

Vi har også ett økende antall saker for privatpersoner og bedrifter i saker under bygningsforsikring. Det kan gjelde avslag på forsikringsdekning, avkortning i oppgjør eller vurdering av skadeoppgjøret man er tilbudt.

Vi bistår regelmessig også i saker som gjelder håndverkertjenester m.v.