Jordskifte

Advokatfirmaet har solid erfaring med ulike problemstillinger knyttet til jordskifte.

Tradisjonelt har jordskifte vært mest brukt i landbruksområder, men jordskiftelovens virkemidler brukes også i byer, tettsteder og hytteområder.

Et jordskifte kan blant annet gå ut på:

Ny utforming av eiendom eller bruksrett

Etablere veirett

Fastsette bruksordninger

Fordele kostnader ved felles tiltak

Fordele utbyggingsverdier

Oppretting av sameie

Fastsette grenser

Avklare eiendoms- og bruksretter