Husleie

Advokatfirmaet har lang erfaring med ulike problemstillinger knyttet til husleieloven.

Utleie av lokaler reguleres av husleieloven. Husleieloven inneholder regler som gir redskap for å håndtere de fleste problem som oppstår i leieforhold.

Husleieloven har bestemmelser som gjør at det ikke er avtalefrihet på alle områder.
Ved utleie / leie av bolig er det ikke adgang til å fravike loven på flere områder.
Utleie og leie av næringseiendom byr også på utfordringer som Advocator har erfaring med å løse.

Vi representerer jevnlig både huseier- og leietakersiden. Advocator bistår ved etablering av leieforholdet, i leieperioden, eller i forbindelse med oppsigelse eller avslutning av leieforholdet.

Advocator samarbeider med leieboerforeningen
Leieboerforeningen representerer leietakere som både er private og næringsdrivende. Foreningen har gjennom sitt mangeårige arbeid opparbeidet inngående og unik kunnskap om husleieretten. Dette gir foreningens medlemmer solid trygghet for god rådgivning og bistand ved behov.

Hvert år behandler foreningen mer enn 2000 henvendelser.

For privatpersoner: https://www.leieboerforeningen.no/Medlemskap.aspx
For Næringsdrivende: https://www.leieboerforeningen.no/Medlemskap/N%C3%A6ring.aspx

Advocator vil bistå ved behov for rådgivning ut over innholdet i medlemskapet.