Håndverkertjenester

Advokatfirmaet har god kompetanse innen de ulike problemstillinger knyttet til håndverkertjenester.

Problemstillingene som kan oppstå ved oppføring av bygg, tilbygg, restaureringsarbeid, e.l. er mange.

Viser det seg at håndverkeren ikke utfører arbeidet håndverksmessig tilfredsstillende eller det oppstår forsinkelser i arbeidet som kan utløse krav fra forbruker, kan det være viktig å håndtere problemstillingen riktig.

Ta kontakt så kan vi raskt gi en tilbakemelding på om det er behov for bistand i saken. Dette gjelder også for deg som er håndverker, og eksempelvis opplever at leveransen ikke er mangelfull.

Vi bistår regelmessig både forbruker og håndverker i slike saker.