Håndverkertjenester

Advokatfirmaet har god kompetanse innen de ulike problemstillinger knyttet til håndverkertjenester.

Problemstillingene som kan oppstå ved oppføring av bygg, tilbygg, restaureringsarbeid, e.l. er mange.

Viser det seg at håndverkeren ikke utfører arbeidet håndverksmessig tilfredsstillende eller det oppstår forsinkelser i arbeidet som kan utløse krav fra forbruker, kan det være viktig å håndtere problemstillingen riktig.

Ta kontakt så kan vi rask gi en tilbakemelding på om det er behov for bistand i saken, og så om du er håndverker som opplever at leveransen er i henhold til det bestilte.

Vi bistår reglemessig både forbruker og håndverker i slike saker.