Vi representerer regelmessig byggherrer og entreprenører innen entreprise.
Advocator representerer regelmessig både byggherrer og entreprenører i entreprisesaker.

Våre advokater er involvert i prosesser fra inngåelse av kontrakter, valg av standardkontrakter, tolkningsspørsmål, saksbehandling underveis i kontraktsforholdet og rettslig behandling av entreprisesaker.