Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Selskapsrett

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen blant annet selskapsrett.

 

Vi bistår jevnlig små- og mellomstore bedrifter med rådgivning i ulike selskapsrettslige spørsmål. Vi har erfaring med bl.a.:

• Kjøp og salg av selskaper

• Ulike rettslige spørsmål i forbindelse med avholdelse av styremøter eller generalforsamling

• Kompetansefordeling og beslutningsmyndighet


Eksempler på andre typer problemstillinger er utarbeidelse og tolkning av aksjonæravtaler, spørsmål om forkjøpsrett til aksjer og styreansvar.

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M