Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Fiskeri

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen blant annet fiskeri og fiskerirett.

Advocator har erfaring fra å bistå selskaper og enkeltpersoner innen fiskerirettslige problemstillinger.

Rederier innen fiskerinæringen kan støte på en lang rekke problemstillinger innen sin virksomhet.

Det kan dreie seg om:

• fiskerirettslige spørsmål knyttet til konsesjoner og deltakerrettigheter

• spørsmål i forbindelse med kjøp og salg av fartøy

• verkstedsopphold

• sjørettslige problemstillinger

• brukskollisjoner

• forkastregelen

• erstatningskrav

• tilbakeholdsrett

• mannskapssaker

• lottoppgjør

• arrest

• strafferett

• inndragning

• forelegg

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M