Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Eksempler saksområder

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen en lang rekke fagområder.

Denne brede erfaringen medfører at vi kan se løsninger på en sak fra flere sider og i mange tilfeller kan en sak løses på flere ulike måter. Vår erfaring gjør at vi kan velge den beste fremgangsmåten i din sak.

På denne nettsiden nevnes en del eksempler på områder vi arbeider med:

Vi kan for eksempel bistå med akkordforhandlinger, gjeldsforhandling, omstøtelse, inndriving av krav, tvangsfullbyrdelse, næringseiendom, forsikring, eiendomsrett, jakt, fiske, tomtefeste, jordskifte, samboerforhold, tilbakeholdsrett, sjørett, fiskeri, eiendomsgrenser, bistandsadvokat, forvaltningsrett, m.m.

Ring oss så kan vi hurtig svare deg på om vi kan hjelpe deg!

Eksempler på fagområder:

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M