Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Skilsmisse

Trygg juridisk bistand
Behov for juridisk hjelp med skilsmisse?

Ved separasjon / skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Noen skifteoppgjør er enkle, noen kan være svært kompliserte.

Normalt oppstår spørsmål om hvem som beholder boligen, hva som kan skjevdeles, hvordan formuen deles, hvem som beholder eiendeler osv.

Ekteskapsloven har regler om fordeling av gjeld og eiendeler, men partene kan bli enige om andre løsninger.

Det som skal avklares ved et samlivsbrudd, er ofte:

• Felleseie

• Skjevdeling

• Særeie

• Gjeldsansvar

• Underholdsbidrag

• Borett

Vi hjelper deg/dere med å få en oversikt. Dersom partene ikke kommer til enighet vil våre advokater kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M