Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Barn

Trygg juridisk bistand
Advocator bistår i forhold til barnefordeling, barnets beste og jus i forhold til barnets beste.

Advocator har bred erfaring med barnefordelingssaker. Våre advokater bistår jevnlig foreldre i saker for domstolen, både gjennom rettslig mekling, utenrettslig mekling og vanlig prosedyre.


Barnets beste

Trygghet, stabilitet og forutsigbarhet er viktig for barns trivsel og utvikling. Ved samlivsbrudd er foreldrenes evne til å samarbeide om barnet av stor betydning.

Barneloven har et særlig fokus på at alle avgjørelser vedrørende barn skal gjøres ut fra hensynet til «barnets beste».

Hva som er barnets beste vil det i en konfliktsituasjon mellom foreldrene, ofte kunne være forskjellige syn på. Våre advokater har derfor et særlig fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i disse sakene.

I saker mellom familiemedlemmer er det for våre advokater viktig å finne frem til løsninger som ikke oppfordrer til konflikt. Ved samlivsbrudd kan gode avtaler og riktige avgjørelser i rettsapparatet redusere belastningen for barnet.

I tvister som gjelder barn kan man få fri rettshjelp. Spør oss gjerne om dette.


Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M