Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Arv/Familie/Skifte

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold, deriblant spørsmål knyttet til arv, familie eller skifte.

 

 

Arv, familie og skifterett er sentrale områder for våre advokater, da dette er spørsmål og problemstillinger som oppstår for de aller fleste i en eller flere faser av livet. Det er ofte mange følelser involvert og våre advokater har også fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i denne type saker.

Advocator har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold. I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne riktige juridiske løsninger.

Vi vil gi råd om ordninger som ikke oppfordrer til konflikt. Vi ønsker å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, samværsavtaler og testamenter.

Firmaet legger vekt på tett, personlig og kostnadseffektiv oppfølgning av sakene.

Typiske spørsmål vi arbeider med kan være:

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M