Vi bistår i forbindelse med tolkning og opprettelse av testament.
Testamentet kjennetegnes ved at det først får realitet etter testators dødsfall. Advocator kan bistå deg med å finne ut av ditt behov for et testament. Vi kan også hjelpe med å sette opp testamentet.

Det finnes flere typer testamenter, eksempelvis:

  • Det vanlige testamentet
  • Gjensidig testament
  • Felles testament eller såkalt arvepakt

Spørsmål om hva man kan bestemme i et testament, og hvilket testament man skal bruke avhenger av formålet og behovet.

Et sentralt krav til testamentet er at det oppfyller bestemte formkrav. Testamentet kan ta sikte på å regulere alle sider av et skifte, eller det kan ta for seg bare enkelte disposisjoner.

I tilknytning til testament reiser det seg ofte flere problemstillinger. Spesielt vanlige er spørsmålene om testamentet er gyldig og hvordan det skal tolkes.