Behov for juridisk hjelp i anledning skilsmisse?
Ved separasjon / skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Noen skifteoppgjør er enkle, noen kan være svært kompliserte.

Normalt oppstår spørsmål om hvem som beholder boligen, hva som kan skjevdeles, hvordan formuen deles, hvem som beholder de ulike eiendeler osv.

Ekteskapsloven har regler om fordeling av gjeld og eiendeler, men partene kan bli enige om andre løsninger.

Det er flere spørsmål som må avklares ved et samlivsbrudd og regelverket kan fremstå mer komplisert enn hva en først hadde regnet med. Har partene felleseie eller er det opprettet ektepakt med særeie. Er det noen av verdiene som skal skjevdeles og hvordan vil gjeldsansvaret se ut. Noen har krav på underholdsbidrag og andre kan ha avtalt en borett.

Vi hjelper deg/dere med å få en oversikt. Dersom partene ikke kommer til enighet vil våre advokater kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.