Arv er problemstillinger som oppstår for de aller fleste en eller flere ganger i løpet av livet.
De aller fleste vil i løpet av livet enten motta og / eller gi arv. Det må da tas avgjørelser om fordeling av verdier og eiendeler.

Et tema som får stadig voksende oppmerksomhet er spørsmålet om samboeres arverett og når det er flere arvinger involvert.

Våre advokater bistår med konkret rådgivning og bistand i anledning arv og gjennomføringen av et skifte, enten det er et privat eller offentlig skifte. Vi bistår også i de tilfellene det har oppstått uenighet om fordelingen av arven.

Vi kan gi advokathjelp både ved gjennomgang av et forestående arveoppgjør og ved spørsmål knyttet til arveavgift, arveavkall, lovens pliktdelsarv, uskifte m.v.