Arv / Familie / Skifte

Advokatfirmaet har bred erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold, deriblant spørsmål knyttet til arv, familie eller skifte

Arv, familie og skifterett er sentrale arbeidsområder for våre advokater, da dette er spørsmål og problemstillinger som oppstår for de aller fleste i en eller flere faser av livet. Det er ofte mange følelser involvert og våre advokater har fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i denne type saker.

Advocator har erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold. I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne gode og riktige juridiske løsninger.

Vi vil gi råd om ordninger som ikke oppfordrer til konflikt. Vi ønsker å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, samværsavtaler og testamenter.

Firmaet legger vekt på tett, personlig og kostnadseffektiv oppfølgning av sakene.