Skipsarbeidsloven

Advokatfirmaet har lang erfaring med skipsarbeidsloven og den tidligere sjømannsloven.

Mannskapssaker etter skipsarbeidsloven skiller seg fra saker etter arbeidsmiljøloven.

Vi har behandlet et stort antall saker etter den tidligere sjømannsloven som nå har skiftet navn til skipsarbeidsloven.

Advocator har lang erfaring på dette spesialområdet, og har meget god erfaring med gjennomføring av forhandlinger innen mannskapsrett.

Advocator har også lang erfaring med utarbeidelse av sluttpakker og sluttavtaler i arbeidsforhold.