Sikkerhet og rus

Advokatfirmaet har erfaring med spørsmål innen sikkerhet og rus.

Arbeidsgivere som driver en sikkerhetskritisk virksomhet har i økende grad behov for å sikre og dokumentere at de ansatte ikke representerer en sikkerhetsrisiko. Gode kontrollrutiner i forhold til misbruk av rusmidler, vil gi arbeidsgiver et konkurransefortrinn.

Arbeidstakernes rettigheter skal i slike sammenhenger ivaretas, slik at lov- og avtaleverk blir fulgt.

Slike prosesser må gjennomføres etter lov- og avtaleverk. Dette for at de skal kunne danne grunnlag for nødvendige personalmessige reaksjoner.

Vårt firma har nylig gjennomført en større rettslig prosess innen saksfeltet. Firmaet har også holdt flere kurs innen spørsmålet, herunder kontrolltiltak, rutiner m.m.

I prosesser vedrørende innføring av regelverk og gjennomføring av kontrolltiltak på arbeidsplassen samarbeider Advocator med Intoxico AS i Trondheim / Ålesund

Ta gjerne kontakt med Advocator eller direkte med Intoxico AS for å få en orientering om hvilke tjenester som tilbys.