Oppsigelse

Advokatfirmaet har spesialkompetanse innen arbeidsrett. Vi har kontinuerlig et stort antall arbeidsrettssaker til behandling.

Advocator har lang erfaring med alle typer oppsigelsessaker.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere under saksforberedelsen, i drøftelses- og forhandlingsmøter og forhandlinger for øvrig. Vi har selvsagt lang erfaring fra rettslig behandling av oppsigelsessaker.

Det eksisterer ikke to like oppsigelsessaker. Det er viktig med spesialkunnskap for å vite hvordan den enkelte sak skal behandles.

I noen tilfeller er forholdet så alvorlig at det er riktig å gi den ansatte en avskjed. I andre tilfeller bør arbeidsgiver fortsatt behandle saken som en personalsak. Tilrettevisning eller en advarsel kan da være riktig reaksjon.

Advocator kan gi råd om hvordan en konkret sak bør håndteres.

Vi har vært involvert i en lang rekke forhandlinger og har bred erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av sluttpakker og sluttavtaler.