Omorganisering / nedbemanning

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med omorganisering og nedbemanninger. Vi har håndtert et stort antall nedbemanningssaker.

Advocator har lang erfaring med bistand når det skal gjennomføres omorganiseringer eller nedbemanninger.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i planlegging og gjennomføring av nedbemannings- og omorganiseringsprosesser.

Vi anbefaler sterkt at det søkes råd tidlig i prosessen slik at denne kan gjennomføres best mulig, og med et resultat som er i samsvar med de behov som foreligger.

Vi har selvsagt lang erfaring fra rettslig behandling av slike saker både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Vi har vært involvert i en lang rekke forhandlinger og har bred erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av sluttpakker og sluttavtaler.