Advokatfirmaet har meget bred erfaring med oppsigelse- og avskjedssaker.

Avskjed er en reaksjon som innebærer at arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig fratreden. Det kreves da at arbeidstaker har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd eller har vesentlig misligholdt arbeidsavtalen på annen måte.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere under saksforberedelsen, i drøftelsesmøter, i forhandlingsmøter og forhandlinger for øvrig. Vi bistår selvsagt også under en eventuell rettslig behandling av saken.

Advocator kan gi råd om forholdet er så alvorlig at arbeidstaker bør avskjediges.

I en slik prosess er det naturlig å vurdere om arbeidstaker bør suspenderes i en periode.

Advocator har lang erfaring med alle typer avskjedssaker, og har meget god erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av sluttpakker og sluttavtaler.