Ansettelse

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med jus i forbindelse med ansettelser og utarbeidelse av arbeidskontrakter.

Advocator bistår ved ansettelser og inngåelse av arbeidsavtaler.

Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal utarbeides arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold.

Arbeidsavtalen bestemmer den konkrete rammen for den enkelte ansattes arbeidsforhold. Utforming av arbeidsavtaler er svært viktig. Innholdet i denne er avgjørende for partenes rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Vi kan hjelpe med utforming av konkurranseklausuler, prøvetidsbestemmelser, og andre elementer i arbeidsavtalen.