Arbeidsrett

Advokatfirmaet har spesialkompetanse innen arbeidsrett og har omfattende erfaring som arbeidsrettsadvokater

Vår erfaring omfatter arbeid for både arbeidsgivere, ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi kan bistå som arbeidsrettsadvokat i tvistesaker knyttet til alle sider av arbeidsforholdet. Vi har løpende saker vedrørende oppsigelse, avskjed, advarsler m.m.

Arbeidsgivere bør ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen. Dette sikrer at de nødvendige saksbehandlingsregler og formelle krav blir fulgt.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere også innen den kollektive arbeidsretten. Dersom det kommer opp spørsmål knyttet til opprettelse av tariffavtaler, særavtaler, direkteavtaler, eller andre lokale avtaler kan vi bistå.