Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Arbeidsrett

Trygg juridisk bistand
Advokatfirmaet har spesialkompetanse innen arbeidsrett og har omfattende erfaring som arbeidsrettsadvokater.


Vår erfaring omfatter arbeid for både arbeidsgivere, ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi kan bistå som arbeidsrettsadvokat i tvistesaker knyttet til alle sider av arbeidsforholdet. Arbeidsgivere bør ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen. Dette sikrer at de nødvendige saksbehandlingsregler og formelle krav blir fulgt.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere også innen den kollektive arbeidsretten. Dersom det kommer opp spørsmål knyttet til opprettelse av tariffavtaler, særavtaler, direkteavtaler, eller andre lokale avtaler kan vi bistå i prosessen.

 Eksempler på saksområder:

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M