Strafferett

Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen blant annet strafferett.
Advocator har solid erfaring med å bistå i strafferettslige problemstillinger. Problemstillingene er varierte og spenner vidt. Det kan dreie seg om alt fra småkriminalitet ved tyverier og hærverk, til omfattende økonomisk kriminalitet.

Strafferetten favner ikke bare de rene strafferettslige handlingene, men også spørsmål om:

  • Utmåling av straff
  • Voldsoffererstatning
  • Ménerstatning
  • Oppreisning
  • Erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Firmaet har også bred kunnskap om soning, løslatelse m.v.

Kontoret påtar seg oppdrag både som forsvarer og som bistandsadvokat.

I kontakt med påtalemyndighetene har man alltid rett til forsvarer.

Dersom man er enten varetektsfengslet eller satt under tiltale av påtalemyndighetene vil man som hovedregel alltid ha krav på forsvarer på det offentliges bekostning.

I andre tilfeller kan man søke særskilt om oppnevning på det offentliges bekostning.

Ta kontakt med oss, så vil våre erfarne advokater hjelpe deg!