Selskapsrett

Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen blant annet selskapsrett.
Vi bistår jevnlig små- og mellomstore bedrifter med rådgivning i ulike selskapsrettslige spørsmål. Vi har erfaring med bl.a.:

  • Kjøp og salg av selskaper
  • Ulike rettslige spørsmål i forbindelse med avholdelse av styremøter eller generalforsamlig
  • Kompetansefordeling og beslutningsmyndighet

Eksempler på andre typer problemstillinger er utarbeidelse og tolkning av aksjonæravtaler, spørsmål om forkjøpsrett til aksjer og styreansvar.