Offentlig rett

Offentlig rett omfatter alt fra helse, skole og næringsvirksomhet.
Vi har inngående erfaring fra offentlig virksomhet og tilbyr rådgivning, kompetansebygging og prosedyre innen alle sentrale områder innen offentlig forvaltning.

  • Generell forvaltningsrett
  • Havne- og farvannsloven
  • Fiskeri
  • Barnevern
  • Helse- og sosialrett
  • Plan- og bygningsloven
  • Opplæringslova
  • Infrastruktur

Vi tilbyr bistand til kommuner, hel- og deleide offentlige virksomheter og private parter innen disse og flere typer saksområder.

Vi kan hjelpe deg med blant annet saksbehandling, klagesaker, forhandlinger og søknader. Vi kan også bistå med beslutningsprosesser og tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.