Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen blant annet fiskeri og fiskerirett.
Advocator har erfaring fra å bistå selskaper og enkeltpersoner innen fiskerirettslige problemstillinger.

Rederier innen fiskerinæringen kan støte på en lang rekke problemstillinger innen sin virksomhet.

Det kan dreie seg om:

 • fiskerirettslige spørsmål knyttet til konsesjoner og deltakerrettigheter
 • spørsmål i forbindelse med kjøp og salg av fartøy
 • verkstedsopphold
 • sjørettslige problemstillinger
 • brukskollisjoner
 • forkastregelen
 • erstatningskrav
 • tilbakeholdsrett
 • manskapssaker
 • lottoppgjør
 • arrest
 • strafferett
 • inndragning
 • forelegg