Andre fagområder

Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen en lang rekke fagområder

Vår erfaring gjør at vi i mange tilfeller kan se flere måter å løse en sak på. Vår erfaring gjør at vi kan velge den beste fremgangsmåten i din sak.

Vi bistår blant annet med akkordforhandlinger, gjeldsforhandling, omstøtelse, inndriving av krav, tvangsfullbyrdelse, næringseiendom, forsikring, eiendomsrett, jakt, fiske, tomtefeste, jordskifte, samboerforhold, tilbakeholdsrett, sjørett, fiskeri, eiendomsgrenser, bistandsadvokat, forvaltningsrett, m.m.

Ring oss så vil vi hurtig svare om vi kan hjelpe deg!